Välkommen till KKi Aviation

Vi har gått ihop med KSAB och hänvisar all försäljning till KSABs webshop eller butik.

Lennart Abrahamsson finns anträffbar på KSAB

Tel KSAB: 08 764 60 80

mail: lennart@pilotshop.se

 

www.pilotshop.se